วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

Android Studio Tips and Tricks

Android Studio Tips and Tricks

เมื่อเพิ่งลงโปรแกรม Android Studio ใหม่ๆ เมื่อเปิดโปรแกรม มักจะมี Tip of the Day เป็นหน้าต่างให้ความรู้ เทคนิคการใช้งานต่างๆ ดังรูป
ถ้าไม่ต้องการ ก็ Click เอาลูกศร ออกไปได้ ที่  [ ] Show Tips on Startup
Keyboard Commands
 If you're using Mac OS X, update your keymap to use the Mac OS X 10.5+ version keymaps under Android Studio > Preferences > Keymap.Programming Key Commands
ActionAndroid Studio Key Command
Command look-up (autocomplete command name)CTRL + SHIFT + A
Project quick fixALT + ENTER
Reformat codeCTRL + ALT + L (Win)
OPTION + CMD + L (Mac)
Show docs for selected APICTRL + Q (Win)
F1 (Mac)
Show parameters for selected methodCTRL + P
Generate methodALT + Insert (Win)
CMD + N (Mac)
Jump to sourceF4 (Win)
CMD + down-arrow (Mac)
Delete lineCTRL + Y (Win)
CMD + Backspace (Mac)
Search by symbol nameCTRL + ALT + SHIFT + N (Win)
OPTION + CMD + O (Mac)
Comment / UnComment     CTRL+Slash  or CTRL+Shift +Slash  


Project and Editor Key Commands

ActionAndroid Studio Key Command
BuildCTRL + F9 (Win)
CMD + F9 (Mac)
Build and runSHIFT + F10 (Win)
CTRL + R (Mac)
Toggle project visibilityALT + 1 (Win)
CMD + 1 (Mac)
Navigate open tabsALT + left-arrow; ALT + right-arrow (Win)
CTRL + left-arrow; CTRL + right-arrow (Mac)Android Virtual Device Key Commands


Ctrl+F11 Switch layout orientation portrait/landscape backwards  OK


Ctrl+F12 Switch layout orientation portrait/landscape forwards1. Main Device Keys

Home Home Button
F2 Left Softkey / Menu / Settings button (or Page up)


Shift+f2 Right Softkey / Star button (or Page down)


Esc Back Button


F3 Call/ dial Button


F4 Hang up / end call button


F5 Search Button2. Other Device Keys


Ctrl+F5 Volume up (or + on numeric keyboard with Num Lock off)


Ctrl+F6 Volume down (or + on numeric keyboard with Num Lock off)


 F7 Power Button


 Ctrl+F3 Camera Button


Ctrl+F11 Switch layout orientation portrait/landscape backwards


Ctrl+F12 Switch layout orientation portrait/landscape forwards


F8 Toggle cell network


F9 Toggle code profiling


Alt+Enter Toggle fullscreen modeF6 Toggle trackball mode


บทความต่อไปสอนเขียนโปรแกรม Android App
รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ
สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม แบบ ONLINE*** ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/


App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Amphan
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Digital2u.net


My Blog


Android Arduino Control Hardware


Android Code Example

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

Android Studio Basic Operations

Android Studio Basic Operations

การใช้งานพื้นฐาน

  • ติดตั้ง หรือ Update SDK
  • สร้าง Virtual Devices ( Android Emulator )
  • นำเข้า Project
  • Run Project

ติดตั้ง หรือ Update SDK
เมื่อเราติดตั้งโปรแกรม Android Studio ก็มักจะมี Android SDK Version ล่าสุดมาให้เท่านั้น
ถ้าเราต้องการเพิ่ม SDK ของ Android ก็ต้องติดตั้งเพิ่มเติมลงไป เลือกเฉพาะ SDK Version ที่จะใช้งานก็ได้ ไม่ต้อง Download มาทั้งหมด ถ้า download มาทั้งหมด ก็ทำงานโปรแกรมทำงานช้าลง

ขั้นตอนการติดตั้ง
ไปที่ Menu Tools - Android - SDK Manager


หรือ ที่ Short Cut ตามรูป
ต่อมา ก็ เลือก SDK Version ต่างๆ ที่ต้องการ
จะมีแสดงว่า มี SDK Version ไหนบ้างที่ ได้ install ไว้แล้วIn windows

SDK Platform file in folder C:\user\computerName\AppData\Local\Android\sdk

So,If you copy other sdk platform in other computer as download already to this folder.


สร้าง Virtual Devices ( Android Emulator )
ถ้าเราต้องการทดสอบโปรแกรมที่เขียน แต่ยังไม่มีเครื่อง Android หรือ แค่ทดสอบก่อน ที่จะไปลงเครื่อง Android จริง
ก็สามารถใช้ Android Virtual Device หรือ emulator ไว้ทดสอบ ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนได้เลย

ขั้นตอนการสร้าง
ไปที่ Menu Tools - Android - SDK Manager

หรือ Short Cut ตามรูป
ก็จะมีหน้าต่าง AndroidVirtual Device ( AVD ) Manager ขึ้นมา
ให้เลือกที่ Device Definitions เพื่อ ที่สร้าง AVD ที่เป็น เครื่อง Android จริงที่มีขายอยู่แล้ว มาใช้งานเลือก รุ่นต่างๆ ที่เราต้องการ จะสร้าง AVD เพื่อทอสอบ
เลือกแล้ว ก็กดปุ่ม Create AVD...ก็จะขึ้นหน้า รายละเอียดของรุ่น Android ที่เลือกไว้ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีก
แล้วก็ OKเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะมีรายการที่สร้างแสดงมา
สามารถทดสอบ AVD ที่สร้างขึ้น โดยการกดปุ่ม Start...เมื่อกดปุ่ม Start... ก็จะมีหน้าต่าง Launch Options แสดงขึ้นมา
สามารถจะ ย่อ scale ของ AVD ลงได้ กรณีที่ AVD ที่เราสร้างใหญ่เกินขนาดของ หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา

กดปุ่ม Launch ก็จะเรื่ม เปิด AVD ขึ้นมา ( อาจจะรอนานหน่อย เหมือนตอนเปิดเครื่อง Android ตอนแรก )
ดังนั้น ถ้า AVD run ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ก็อย่าปิดมัน ถ้ายังไม่ใช้ ก็แค่ย่อหน้าต่างลงมา เพราะถ้าเปิด Run ใหม่อีกครั้ง ก็จะใช้เวลานาน


เปิด AVD ได้เรียบร้อย พร้อมใช้งานสอนเขียนโปรแกรม Android App
รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ
สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม แบบ ONLINE*** ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/


App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Amphan
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Digital2u.net


My Blog


Android Arduino Control Hardware


Android Code Example

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

Android Studio Project Structure

Android Studio Project Structure 


โครงสร้าง Project
Project ที่เราสร้างมาใหม่นั้น จะเป็น แบบ Gradle-base build system มีโครงสร้างตามรูป ดูที่หน้าต่าง Project ด้านซ้ายมือJava File จะอยู่ใน app/src/main/java/xxx.xxx.xxx(package)/MyActivity ( .java)
ส่วน XML File หรือ Layout จะอยู่ที่  app/src/main/res/layout/activity_my.xml
แล้วก็ AndroidManifest.xml บทความต่อไป
สอนเขียนโปรแกรม Android App
รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ
สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม แบบ ONLINE*** ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/

App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Amphan
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Digital2u.net

My Blog

Android Arduino Control Hardware

Android Code Example

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

เริ่มสร้าง New Project

เริ่มสร้าง New Project 

เมื่อติดตั้งโปรแกรม Android Studio เรียบร้อยแล้ว ก็เปิดโปรแกรม
เมื่อเพิ่งเริ่มเปิดโปรแกรมครั้งแรก ยังไม่ Project เก่า จะเข้ามาหน้า Welcome ก่อน 
แล้ว เริ่มต้น สร้าง New Project...ตั้งชื่อ Application Name ,Package Name และ folder ที่เก็บ Source codeเลือก Platform และ API Level ที่จะใช้ ที่จะใช้
เลือกแบบ ของหน้าจอ Activity ที่ต้องการจะสร้าง เอาแบบ Blank Activity ก่อน
Activity Name และ Layout Name อาจจะเปลื่ยนชื่อให้เหมาะสมกับ ชื่อ App หรือ Page ต่างๆ
สร้าง Application ได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อไป
บทความต่อไป


สอนเขียนโปรแกรม Android App
รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ
สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม แบบ ONLINE*** ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/

App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Amphan
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Digital2u.net


My Blog


Android Arduino Control Hardware

Android Code Example

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

Download Android Studio


Download Android Studio 
( Beta Version v0.8.6 )August 2014

Link to Download
http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html

This download includes:
  • Android Studio Beta
  • All the Android SDK Tools to design, test, and debug your app
  • A version of the Android platform to compile your app
  • A version of the Android system image to run your app in the emulator

ขนาดเนื้อที่ข้อมูลที่ใช้งานสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้

บทความต่อไป

สอนเขียนโปรแกรม Android App
รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ
สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม แบบ ONLINE*** ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/

App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Amphan
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Digital2u.net

My Blog


Android Arduino Control Hardware

Android Code Example

รู้จักกับ Android Studio


รู้จักกับ Android Studio

Android Studio เป็น โปรแกรม IDE ที่ใช้ในการพัฒนาเขียนโปรแกรม Android App. ตัวใหม่

คำแนะนำจาก Web Android Developer
ถ้าเราเพิ่งเริ่มต้น ที่จะพัฒนาเขียน Android App. ควรเริ่มใช้ Android Studio เลย เพราะ ADT Plugin สำหรับ ที่ใช้ใน โปรแกรม Eclipse จะหยุดพัฒนาอีกต่อไป
เพราะ Android Studio เป็นของ Google เองเลยต้องผลักดัน อย่างเต็มที่ นะครับ
เปรียบเทียบ ระหว่าง Android Studio vs. Eclipse ADT

ข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาของ Android Studio

Android Studio is a new Android development environment based on IntelliJ IDEA. 
It provides new features and improvements over Eclipse ADT and will be the official Android IDE once it's ready. 
On top of the capabilities you expect from IntelliJ, Android Studio offers:
·         Flexible Gradle-based build system.
·         Build variants and multiple APK generation.
·         Expanded template support for Google Services and various device types.
·         Rich layout editor with support for theme editing.
·         Lint tools to catch performance, usability, version compatibility, and other problems.
·         ProGuard and app-signing capabilities.
·         Built-in support for Google Cloud Platform, making it easy to integrate Google Cloud Messaging and App Engine.บทความต่อไปสอนเขียนโปรแกรม Android App
รับสอน นอกสถานที่ แบบเป็น กลุ่ม ทั่วประเทศ
สอนสด ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม แบบ ONLINE*** ได้ทั่วประเทศ กำหนดเวลาเรียนได้
การเรียน Android App แบบ online สามารถกำหนดเวลาเรียน เองได้ ตามแต่ตกลงกัน

http://softpowergroup.net/
email : info@softpowergroup.net   Tel .081-6452400
Google+  https://plus.google.com/+SoftpowergroupNetThailand/


App on Google Play
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Amphan
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Digital2u.net


My Blog


Android Arduino Control Hardware


Android Code Example